องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
คำสั่งมอบหมายงาน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คำสั่ง 441 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองคลัง ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]8
22 คำสั่ง 442 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองช่าง ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]8
23 คำสั่ง 443 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]8
24 คำสั่ง 444 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]8
25 คำสั่ง 445 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]8
26 คำสั่ง 421 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]8
27 คำสั่ง 422 เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]8
 
|1หน้า 2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign